157

157


คลิกเพื่อปิด
ผู้สมัครตำแหน่งนายกสภาทนายความ 9 ท่าน
1 ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 2 ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร 3 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ 4 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว 5 นายขุนธรรม เดือดขุนทด
คะแนน: 29 คะแนน: 6,504 คะแนน: 5,318 คะแนน: 1,075 คะแนน: 23
6 นายประมาณ เลืองวัฒนะวนิช 7 นางสาวเอกศจี ศิริวานิช 8 นายพจน์ จิรวุฒิกุล 9 นายมานิตย์ บุญมี
คะแนน: 2,631 คะแนน: 18 คะแนน: 195 คะแนน: 17
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 14-05-2019 (6:47)
สถานะการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 8 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 10 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 11 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 12 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 13 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 14 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 15 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 16 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 17 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 18 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 19 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 20 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 21 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 22 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 23 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 24 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 25 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 26 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 27 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 28 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 29 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 30 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 31 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 32 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 33 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 34 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 35 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 36 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 37 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 38 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 39 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
หน่วยเลือกตั้งที่ 40 (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 1
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ (คูหาที่ 1) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ (คูหาที่ 2) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนนทบุรี (คูหาที่ 1) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนนทบุรี (คูหาที่ 2) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนนทบุรี (คูหาที่ 3) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนนทบุรี (คูหาที่ 4) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดปทุมธานี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดธัญบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพระนครศรีฯ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดอ่างทอง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดลพบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดชัยบาดาล (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดชัยนาท (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสระบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 2
ศาลจังหวัดชลบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพัทยา (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดระยอง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดจันทบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดตราด (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนครนายก (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสระแก้ว (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 3
ศาลจังหวัดนครราชสีมา (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดบัวใหญ่ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพิมาย (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนางรอง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสุรินทร์ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดรัตนบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเดชอุดม (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดยโสธร (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดชัยภูมิ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดภูเขียว (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 4
ศาลจังหวัดบึงกาฬ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดขอนแก่น (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพล (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดอุดรธานี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเลย (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดหนองคาย (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดมหาสารคาม (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสกลนคร (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนครพนม (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดมุกดาหาร (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดชุมแพ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 5
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ (คูหาที่ 1) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ (คูหาที่ 2) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดฝาง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดฮอด (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดลำพูน (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดลำปาง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดแพร่ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดน่าน (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพะเยา (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเชียงราย (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเทิง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดแม่สะเรียง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเชียงคำ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 6
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดอุทัยธานี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดตาก (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดแม่สอด (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสุโขทัย (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสวรรคโลก (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพิษณุโลก (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพิจิตร (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดหล่มสัก (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 7
ศาลจังหวัดราชบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนครปฐม (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเพชรบุรี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดหัวหิน (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 8
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดทุ่งสง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดปากพนัง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดกระบี่ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพังงา (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดภูเก็ต (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดไชยา (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเกาะสมุย (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเวียงสระ (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดระนอง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดชุมพร (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดหลังสวน (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ภาค 9
ศาลจังหวัดสงขลา (คูหาที่ 1) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสงขลา (คูหาที่ 2) (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนาทวี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดสตูล (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดตรัง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดพัทลุง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดปัตตานี (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดยะลา (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดเบตง (นับเสร็จสิ้นแล้ว)
ศาลจังหวัดนราธิวาส (นับเสร็จสิ้นแล้ว)