ภาระกิจหลักของเรา

แต่งตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

รับสมัคร

21 - 27 กุมภาพันธ์ 2559

วันเลือกตั้ง

28 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

Election Day 66jpg.

รองประธานฯใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสภาทนายความ

การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสภาทนายความ พ.ศ. 2559 - 2562 มีบุคคลสำคัญซึ่งเป็นทนายความเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลายท่าน อาทิเช่น  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ ...
Read More
Election Day 32

ภาพบรรยากาศก่อนเปิดให้ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งส่วนกลาง

เมื่อวานนี้ (28 สิงหาคม 2559) เวลาประมาณ 07.00 นาฬิกา คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. 2559 ...
Read More
การประชุมชี้แจงฯส่วนกลาง

ประชุมชี้แจงเลือกตั้งนายกฯส่วนกลาง

เมื่อวันอาทิตย์ที่  31  กรกฎาคม  2559  เวลา 13.00  นาฬิกา  นายสุนทร    ทรัพย์ตันติกุล  ประธานกรรมการมรรยาททนายความกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ...
Read More

ปฏิทินกิจกรรม

candidateregis-formlow-new1all-lawyerคลิกดูข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558edit-law-name