ภาระกิจหลักของเรา

แต่งตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

รับสมัคร

20 - 26 เมษายน 2560

วันเลือกตั้ง

30 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการเลือกตั้งซ่อม (2)

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารฯ ภาค 6 เป็นวันที่สาม

การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 6 แทนตำแหน่งที่ว่างในวันเสาร์ที่  22  เมษายน  2560 เป็นการเปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งฯเป็นวันที่สามของการรับสมัคร  โดยมีระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 ...
Read More
news1-a

เลือกตั้งกรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ (แบบ ส.ท.๑ - ด้านหน้า) ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ (แบบ ส.ท.๑ - ด้านหลัง) ...
Read More
Election Day 66jpg.

รองประธานฯใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสภาทนายความ

การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสภาทนายความ พ.ศ. 2559 - 2562 มีบุคคลสำคัญซึ่งเป็นทนายความเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลายท่าน อาทิเช่น  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ ...
Read More
Election Day 32

ภาพบรรยากาศก่อนเปิดให้ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งส่วนกลาง

เมื่อวานนี้ (28 สิงหาคม 2559) เวลาประมาณ 07.00 นาฬิกา คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. 2559 ...
Read More

ปฏิทินกิจกรรม

candidate

regis-form

low-new1

all-lawyer
คลิกดูข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558

edit-law-name