ภาระกิจหลักของเรา

แต่งตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

รับสมัคร

20 - 26 เมษายน 2560

วันเลือกตั้ง

30 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้มาใช้สิทธิ์ - นายกและผอ ไชยวุุฒิ (1)

นายกสภาทนายความลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการฯ ภาค 6

ว่าที่ ร.ต. ดร.ถวัลย์   รุยาพร  นายกสภาทนายความ  และบุคคลสำคัญหลายท่านมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาทนายความภาค 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง  อาทิ ...
Read More
วันเลือกตั้ง - ช่วงเช้า (6)

บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งกรรมการฯ ภาค 6 ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้....ก่อนนายไชยวุฒิ    รุจจนเวท  ผู้อำนวยการเลือกตั้ง จะกล่าวเปิดการเลือกตั้งกรรมการสภาทนายความภาค 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง   ประธานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ...
Read More
เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง - 1

เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง

ก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาทนายความภาค 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 30  กรกฎาคม 2560 นายไชยวุฒิ   รุจจนเวท ...
Read More
(ภาพ)ประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 8-60 (2)

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งซ่อม

เมื่อวันพุธที่  26  กรกฎาคม  2560 นายไชยวุฒิ   รุจจนเวท  ผู้อำนวยการเลือกตั้งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ครั้งที่ 8/2560 ...
Read More

ปฏิทินกิจกรรม

candidate

regis-form

low-new1

all-lawyer
คลิกดูข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558

edit-law-name