ภาระกิจหลักของเรา

แต่งตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

รับสมัคร

21 - 27 กุมภาพันธ์ 2559

วันเลือกตั้ง

28 สิงหาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงฯส่วนกลาง

ประชุมชี้แจงเลือกตั้งนายกฯส่วนกลาง

เมื่อวันอาทิตย์ที่  31  กรกฎาคม  2559  เวลา 13.00  นาฬิกา  นายสุนทร    ทรัพย์ตันติกุล  ประธานกรรมการมรรยาททนายความกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ...
Read More
1469912541071

ประชุมชี้แจงหน่วยเลือกตั้งฯ ภาค 7

เมื่อวันอาทิตย์ที่  24  กรกฎาคม  2559 ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ ปี พ.ศ.2559-2562 ได้จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่  28  สิงหาคม  ...
Read More

เหลือเวลาอีก

ปฏิทินกิจกรรม

candidateregis-formlow-new1all-lawyerคลิกดูข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558edit-law-name